sreda, 16 oktobar 2019

Stalne instalacije

Geda platforme za prevoz ljudi i materijala (300 - 500 ZP P, 1500 ZP P)

U zavisnosti od veličine platforme, kao i nosivosti, nudimo vam široku lepezu ovih sistema, koji mogu činiti idealnu osnovu u svim industrijskim granama. Geda platforme za prevoz ljudi i materijala na visini do 100 m, mogu se trajno instalirati na silosima u cilju bržih i efikasnijih redovnih kontrola i održavanja. Bez velikog truda i problema, Geda platforme se mogu instalirati i na već postojaće silose i postrojenja u industriji.

 

TEHNIČKI PODACI
Produkt Nosivost Visina Napajanje struje Brzina transporta
300 ZP P 300 kg/3 osobe 100 m 1,9 kW/400 V/16 A 12 m/min
500 ZP P 500 kg/5 osoba 100 m 6.1 kW/400 V/16 A 12 m/min
1500 ZP P 1500 kg/7 osoba 100 m 2x 6.1 kW/400 V/32 A 12 m/min

 

 

str

 

 

Geda servisne platforme- SH 300, SH 400, SH 500, SH 800, SH 1000

Servisne platforme su svoju praktičnu primenu našle u hemijskoj industirji, cementarama, sistemima za spaljivanje otpada, rashladnim kulama, silosima kao i lučkim kranovima. Nudimo Vam široku lepezu Geda servisnih sistema u zavisnosti od veličine platforme, nosivosti i brzine podizanja od 24 m/min do 60 m/min. Postoji mogućnost konstruisanja platformi otpornih na eksplozije.

 

TEHNIČKI PODACI
Produkt Nosivost Visina Kontrola Brzina transporta
SH 300 300 kg/4 osobe 200 m PLC- system 24 / 40 / 60 m/min.
SH 400 400 kg/5 osoba 200 m PLC- system 24 / 40 / 60 m/min.
SH 500 500 kg / 6 osoba 200 m PLC- system 24 / 40 / 60 m/min.
SH 800 800 kg / 7 osoba 200 m PLC- system 24 / 40 m/min.
SH 1200 1000 kg / 11 osoba 200 m PLC- system 24 / 40 m/min.

 

 

str

 

 

Geda Multilift sa dve zupčaste štangle- P18 P

Geda Mulfilift P18 P je dizajniran za industrijsku primenu u kojoj je rastuća potreba za transportnom tereta i ljudstva. Sa svoja dva stuba moze prevoziti i do 15 osoba odnosno do 1500 kg tereta, brzinom podizanja od 24 m/min do 60 m/min. Glavne karakteristike ovog lifta je potpuno zatvoreno kučiste i moguća kontrola sa svih utovarnih/istovarnih tačaka. Postoji mogućnost konstruistanja ovih liftova otpornih na eksplozije.

 

TEHNIČKI PODACI
Produkt Nosivost Visina Napajanje struje Brzina transporta
P18 P 1500 kg / 15 osoba 100 m 400 V, 32 A 24 / 40 m/min.

 

 

str

 

 

Geda fasadni liftovi – Geda FBA

Fasadni liftovi se uglavnom koriste za opsluživanje komercijalnih i industrijskih objekata, za čiscenje fasada ali i za zamenu fasada ili prozorskih komponenti. Ovi Geda fasadni sistemi mogu imati dužinu ruke i do 30m i mogu podići teret na visinu do 350 m. Odlika ovog sistema je teleskopska ruka (vertikalna i horizontalna). Okretanjem ruke platforma se pomera navise ili nanize. Takodje je moguća opcija montaže vitla za dizanje tereta.

 

TEHNIČKI PODACI
Produkt Nosivost Visina Napajanje struje Brzina transporta
FBA- F- ST 240 kg / 2 osobe 250 m 400 V, 50 Hz, 16 A 12 m/min
FBA- F- ST 2 240 kg / 2 osobe 100 m 400 V, 50 Hz, 16 A 10 m/min
FBA- F- DT 240 kg / 2 osobe 350 m 2400 V, 50 Hz, 16 A 12 m/min