subota, 25 jun 2022

Pristupna rešenjaStepenište TAMMET je dostupno u 6 različitih dužina koje se mogu sigurno povezati zajedno. Tako se visinske razlike do 4,75 m mogu prevazići jednim stepenište.

Maksimalan broj koraka je 21. Za ovo, dve stepenice moraju biti spojene zajedno (npr. Stubište od 18 koraka sa stepenicama u 3 koraka). Uključeni su svi neophodni popravci.

Svako stepenište se isporučuje sa dva rukohvata koja se prilagođavaju uglu stepenica.

Preklopivi koraci uvek ostaju u horizontalnom položaju, ugao nagiba stepeništa nema uticaja na ovo.

Stepenište dobija stabilnost čim se nalazi pod pravim uglom.

Sve gradske stepenice Tammeta su proizvedene u skladu sa evropskim standardom EN 12811. Ovaj standard definiše zahteve performansi kao i opšti dizajn privremenih struktura za konstrukcije.