Hotel Crown Plaza, Beograd

Hotel Crown Plaza, Beograd

GEDA 500 Z DUO

Visina dizanja: 30m
Brzina dizanja: 30 m/min
Kapacitet: 500kg

Potrebni su Vam naši proizvodi !