Sistemi za održavanje fasada

Monorail

Monorail je jedan od sistema koji se koristi za čišćenje i održavanje fasada. Sastoji se od jedne šinske pruge i kolevke koja ide duž šine zahvaljujući kolicima.

MAŠINE ZA ČIŠĆENJE FASADA (BMU)

Jedinice terasa koje se uglavnom nazivaju „mašine za čišćenje fasada“ ili „BMU“ su stalni sistemi koji se koriste za čišćenje i održavanje fasadnih jedinica, promenu i čišćenje stakala.