Monorail

Monorail je jedan od sistema koji se koristi za čišćenje i održavanje fasada. Sastoji se od jedne šinske pruge i kolevke koja ide duž šine zahvaljujući kolicima.

Sistem primenjuje princip popločavanja šina na ivicama konzola koje se pričvršćuju na fasadu zgrade, terasu ili parapete. Šine se mobilišu duž površina koje se čiste.

Kolica za horizontalnu mobilizaciju platforme pričvršćena su na šinu. Kolica koja imaju ručni, užadni i motorni tip su pričvršćena užadima platforme za kolica. Motori u postolju vertikalno pomeraju kolevku pomoću užadi. Motori i kolica koja se kreću horizontalno i vertikalno omogućavaju pristup svim frontovima zgrade.

Monorišni sistemi, koji su generalno poželjni za zgrade bez odgovarajuće upotrebe terase, takođe bi se mogli koristiti za zgrade u funkciji. U toku izgradnje koristi se uglavnom za montažu, a nakon puštanja u rad uglavnom se preferira za radove na čišćenju i održavanju.

Pored ovih prednosti, u zavisnosti od tipa postolja za bubanj, konopac se može držati unutar platforme. Ovo poboljšava estetski izgled zgrade. Ali nije preporučljivo koristiti ovaj sistem na zgradama višim od 100 metara.