MAŠINE ZA ČIŠĆENJE FASADA (BMU)

Jedinice terasa koje se uglavnom nazivaju „mašine za čišćenje fasada“ ili „BMU“ su stalni sistemi koji se koriste za čišćenje i održavanje fasadnih jedinica, promenu i čišćenje stakala.

Obično ima dugačak nosač za vešanje za usmeravanje kolevke koja je okačena na ovaj krak. Ove mašine su dizajnirane da dosegnu celu fasadu zgrade. U zavisnosti od uslova krova zgrade i fasade, mašine se mogu pričvrstiti na jednu tačku ili pomerati na šinskom sistemu. U ovom slučaju mašina može da radi ili na šinama ili betonu na sistemu dvostrukog koloseka ili šine vodilice. Mašine mogu da se kreću duž terase ili da se kreću preko parapeta prema uslovima projekta.

Da bi se dostigli svi različiti nivoi fasada, posebno za zgrade sa visinskom razlikom, BMU su dizajnirani sa teleskopskim nosačima. Motori unutar sistema omogućavaju mašini da se rotira oko sopstvene ose, a rotacija ruke koja nosi postolje omogućava maksimalan pristup fasadi.

Platforma se približava napred uz pomoć pantografa, posebno na udubljenim površinama.

Hidraulički i regalni sistemi koji se koriste na jarbolu omogućavaju mašini da se kreće vertikalno. Ovo prevazilazi razlike u visini parapeta i drži mašinu van vidokruga kada se parkira nakon završetka čišćenja.

Mašine mogu biti dizajnirane sa ili bez pomoćnog vitla u zavisnosti od izbora koji će se koristiti za promenu i montažu stakla. Sve mašine za čišćenje fasada su projektovane i proizvedene u skladu sa bezbednosnim standardima CE EN 1808.