Mobilne ograde


Mobilne ograde

Mi proizvodimo ogradne panele namenjene gradilištima, sačinjene od vertikalnih cevi 38 mm. do 42 mm, širine od 8/10 mm – 12/10 mm i horizontalnonih cevi od 22-42 mm, širine od 8/10 mm – 10/10 mm Cevi zajedno drže varenu žičanu mrežu dimenzija 100×300 mm, 100×250 mm, 37×300 mm, ili 37×150 mm (prečnika pocinkovane žice od 2.20 mm do 3.30 mm). Naši paneli su izrađeni od mreže zavarene unutar cevi, ili zavarene na vrhu cevi, sa ili bez izvirujućih šiljaka, a u skladu su sa najnovijim zahtevima tržišta (po smernicama EU).


MOBILNI SISTEM “ROAD”

Unimast doo
'Dimenzije panela' '3530 × 1200 mm'
'Prečnik žice' '3.00 mm horizontalna – 2.80 mm vertical'
'Veličina mreže' '90 × 300 mm'
'Prečnik cevi' '40 mm vertikalna– 27 mm horizontalna'
'Finalna obrada' 'toplo pocinkovana cev i žica'
'Težina' '~10.00 kg'
'Komada' '40'

MOBILNI SISTEM “ROAD”

Koristan je u slučajevima potrebe brzog podizanja ograde za havarijske radove na slivnicima, odvodnjavanju, telefonskim i električnim stubovima.
S ojačanjem Titan Nema više pucanja uglova

MOBILNI SISTEM “ANTICRISIS”

Unimast doo
Dimenzije panela 3530 × 2000 mm
Prečnik žice 2.80 mm horizontalna – 2.20 mm vertkalna
Veličina mreže 100 × 250 mm
Prečnik cevi 40 mm vertikalna – 27 mm horizontalna
Finalna obrada toplo pocinkovana cev i žica
Težina ~10.50 kg
Komada 40

MOBILNI SISTEM “ANTICRIZIS”

Model BASE/B – poznat i kao ANTICRIZIS model, smatra se najekonomičnijim kategoriji mobilnih ograda za gradilišta.
S ojačanjem Titan Nema više pucanja uglova

MOBLINI SISTEM “TITAN”

Art. 028/T MOBLINI SISTEM “TITAN

Unimast doo
Dimenzije panela 3530 × 2000 mm
Prečnik žice 3.00 mm horizontalna – 2.20 mm vertikalna
Veličina mreže 50 × 250 mm
Prečnik cevi perimetar zakrivljene 38 mm – horizontalna baze 38 mm
Finalna obrada toplo pocinkovana cev i žica
Težina ~14.20 kg
Komada 40

MOBLINI SISTEM “TITAN”

Novi koncept mobilne ograde
Kombinira snagu strukturalnog perimetra sa pojačanjem od TITANA, koji je smešten na presecima cevi u podnožju panela. Stegovi su uvek potrebni za povezivanje panela.

MOBILNI SISTEM “ANTICLIMB EU 5

Art. 210 MOBILNI SISTEM “ANTICLIMB EU 5

Unimast doo
Dimenzije panela 3530 × 2000 mm
Prečnik žice 3.00 mm horizontalna – 3.00 mm vertikalno
Veličina mreže 37 × 300 mm
Prečnik cevi 42 mm vertikalno – 27 mm horizontalna (cevi širine 1.10 mm)
Finalna obrada toplo pocinkovana cev i žica
Težina ~24.50 kg
Komada 35
Napomena S ojačanjem Titan Nema više pucanja uglova

MOBILNI SISTEM “ANTICLIMB EU 5

Kod “Anticlimb 3 vertical Cev EU 5” modela, vertikalna cev prečnika 27 mm poboljšava krutost osnovnog “anticlimb” dizajna.

MOBILNI SISTEM ANTICL. STRONG – EU 4”

Art. 203 MOBILNI SISTEM ANTICL. STRONG – EU 4”

Unimast doo
Dimenzije panela 3530 × 2000 mm
Prečnik žice 3.00 mm horizontalna – 3.00 mm vertikalno
Veličina mreže 37 × 150 mm
Prečnik cevi 42 mm vertikalno – 27 mm horizontalna (cevi širine 1-10 mm)
Finalna obrada toplo pocinkovana cev i žica
Težina ~23.00 kg
Komada 35
Napomena S ojačanjem Titan Nema više pucanja uglova

MOBILNI SISTEM ANTICL. STRONG – EU 4”

“Anticlimb strong – EU 4” paneli su napravljeni od zavarene žičane mreže dimenzija 37×150 mm.

KAPIJA 2000X2200 mm, ODNOSNO VEZNI PANEL

Unimast doo
Art. /1100 KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL

KAPIJA 2000X2200 mm, ODNOSNO VEZNI PANEL

Ispravan način za pristup mašina i radnika gradilištu je putem jedne ili dve kapije različitih dimenzija: od 2000×2200 mm, ili od 2000×1200 mm.
U slučaju vanrednih potreba, dve susedne kapije od po 2000×2200 mm, mogu dati prolaz od 4000 mm. Upotreba našeg kompleta šarki za kapiju je u tom slučaju neophodna. Ovaj tip kapije se takođe koristi i kao vezni panel.

Tehničke karakteristike naših kapijskih i veznih panela su usklađeni sa svim modelima ograda.

KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL

Unimast doo
Art. /1100 KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL

KAPIJA 2000X1200 mm, ILI VEZNI PANEL

Koristi se u slučaju potrebnog omogućavanja pristupa pešaka gradilištu.
Upotreba našeg kompleta šarki za kapiju (pogledati u odeljku Dodaci) je neophodna za ispravno funkcionisanje ovog panela, koji se može duplirati kao vezni panel.

Tehničke karakteristike naših kapijskih i veznih panela su usklađeni sa svim modelima ograda.

OGRADE OPAQUE PRIVACY

U slučajevima kada su estetika i standardizacia boja za ornačavanje bezbednosnog opsega zakonski regulisani.,
naših "privatnih" sistema, čime je zagarantovana usklađenost sa regulativama o bezbednosti i privatnosti.
Zarad postizanje maksimalne stabilnosti, najbolje se koristi sistem stabili-pocinkovanog bojom presvučenog lima. Raspoloživ u seriji od pocinkovanog lima ima sendzimir ili pocinkovanog lima sendzimir + faraban RAL 9010

OPAQUE PRIVACY

Unimast doo
Art. 076 OPAQUE PRIVACY sendzimir pocinkovani
Art. 076/9010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 9010
Art. 076/5010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5010
Art. 076/5002 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5002
Dimenzije panela 2200 × 2000 mm
Težina ~22.00 kg
Komada 25

OPAQUE PRIVACY

U slučajevima kada su estetika i standardizacija boja za označavanje bezbednosnog opsega zakonski regulisani, preporučujemo upotrebu naših “privatnih” mobilnih sistema, čime je zagarantovana usklađenost sa regulativama o bezbednosti i privatnosti. Zarad postizanja maksimalne stabilnosti, najbolje je koristiti sistem sa stabilizujućim podupiračima i bezbednosnim spojnicama (videti u odeljku Dodaci). Dostupni su u vidu pocinkovanog i pocinkovanog bojom presvučenog lima. Raspoloživ u seriji od pocinkovanog lima sendzimir ili pocinkovanog lima sendzimir + farban RAL 9010.

MOBILNI SISTEM “SEMI-OPAQUE COMBI”

Art. 211/CS

Unimast doo
Dimenzije panela 2200 × 2000 mm
Finalna obrada Sendzimir pocinkovani + Farbanje
Težina ~22.50 kg
Komada 100

MOBILNI SISTEM “SEMI-OPAQUE COMBI”

Art. 211/CS

Unimast doo
Dimenzije panela 2500 mm × 2000 mm
Finalna obrada Sendzimir pocinkovani + Farbanje
Težina ~27.50 kg
Komada 100

MOBILNI SISTEM “SEMI-OPAQUE COMBI”

Art. 211/CS

Unimast doo
Dimenzije panela 3500 × 2000 mm
Finalna obrada Sendzimir pocinkovani + Farbanje
Težina ~30.50 kg
Komada 100

MOBILNI SISTEM “SEMI-OPAQUE COMBI”

Poluprovidni mobilni sistem se koristi u obezbeđivanju od radova na putu, gde uvek bude ruševina i građevinskog otpada. Gornji deo panela je napravljen od zavarene žičane mreže, dok donji deo – “SEMI-OPAQUE COMBI PANEL” može biti izrađen od pocinkovanog, ili pocinkovanog i poliesterskom bojom presvučenog lima. Mobilni sistem “SEMI-OPAQUE COMBI” je dostupan u različitim dužinama, a po zahtevu klijenta može se izraditi od različitih tipova zavarene žičane mreže i različitih boja lima.

Ovaj sistem se takođe zove još i ‘anti-billposting’.

OPAQUE PRIVACY 1.2

Unimast doo
Art. 076/1.2 OPAQUE PRIVACY sendzimir pocinkovani
Art. 076/1.2/9010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 9010
Art. 076/1.2/5010 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5010
Art. 076/1.2/5002 OPAQUE PRIVACY farbanje Ral 5002
Dimenzije panela 2200 × 1200 mm
Težina ~16.00 kg
Komada 100
Dimenzije panela 2500 × 1200 mm
Težina ~18.00 kg
Komada 100

OPAQUE PRIVACY 1.2

Kada opštinski propisi zahtevaju posebno primeren izgled gradilišta, preporučujemo da koristite modela od lima PRIVACY 1.2 koji garantuje poštovanje sigurnosnih propisa kao i odgovarajuću zaštitu saobraćaja. Raspoloživi su od pocinkovanog lima sendzimir ili pocinkovanog lima sendzimir + farbane. Mogu se postaviti s odgovarajućim oblikovanim prirubnicama i na razne tipologije betonskog zida New Jersey. U nekim opštinama propisi nalažu da moraju da se farbaju.

Donji deo panela, u skladu sa zakonskim propisima o sigurnosti na snazi u raznim opšinama, presvučen je posebnom fluorescentnom pastom zahvaljujući kojoj se ograda može videti i noću.

Dodaci za ograde

Unimast doo

BETONSKE OSNOVE–STOPE

Unimast doo
Materijali Izrađene od ojačanog betona
Težina ~23.00 kg
Komada 40

BETONSKE OSNOVE–STOPE

Najrasprostranjeniji držači za pružanje potpore ogradi. Realizovani su od armiranog betona s odgovarajućom čeličnom žicom koja bolje prianja.

PVC OSNOVE-STOPE VISOKOG STEPENA VIDLJIVOSTI

Unimast doo
Materijali PVC spolja, beton iznutra
Težina ~23.00 kg
Komada 40

PVC OSNOVE-STOPE VISOKOG STEPENA VIDLJIVOSTI

Sastoji se od polipropilenskog oklopa narandžaste boje napunjenog peskom i inertnim materijalom nastalim obradom čelika.

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

Unimast doo
Materijali Izrađene od 100% eciklirane plastike
Težina ~23.00 kg
Komada 50

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

U pitanju je odličan proizvod realizovan od reciklirane plastike. Idealan kada je u pitanju vreme trajanja.

ČELIČNO POSTOLJE SAFETY ROAD

Unimast doo
Materijali Čelično zincato sendzimir
Težina ~12.00 kg
Komada 100

ČELIČNO POSTOLJE SAFETY ROAD

Čelično postolje garantuje sigurnost prometa pešaka, s obzirom da nema opasnih isturenih delova kao kod običnih postolja. Može se opteretiti balastom na strani gradilišta s najuobičajenijim vrstama postolja ili pritegnuti tiplovima za zemlju.

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

Unimast doo
Materijali Izrađene od 100% eciklirane plastike
Težina ~32.00 kg
Komada 50

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

Ova konkretna noga se preporučuje kada se koriste teži sistemi ograde i sa barijerama sa čeličnim jezgrom i polipropilenskom oblogom.

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

Unimast doo
Materijali Izrađene od 100% eciklirane plastike
Težina ~16.50 kg
Komada 50

OSNOVE–STOPE OD RECIKLIRANE PLASTIKE

Realizovan od reciklirane plastike. Koristi se samo u kombinaciji s laganim ogradnim sistemima.

KOMPLET ZA KAPIJSKE ŠARKE

Unimast doo
Materijali Toplo pocinkovana
Težina da ~1.50 kg a ~3.00 kg
Komada 50
Upotrebljiv Bilo koja kapija

KOMPLET ZA KAPIJSKE ŠARKE

TOČAK “PLUS”

Unimast doo
Materijali Polietilenska bela
Težina 150 mm
Komada 50
Upotrebljiv Bilo koja kapija

TOČAK “PLUS”

TOČAK

Unimast doo
Materijali Polietilenska bela
Težina 150 mm
Komada 50
Upotrebljiv Bilo koja kapija

TOČAK

STABILIZUJUĆI PODUPIRAČ “PLUS”

Unimast doo
Materijali Tubo zincato sendzimir
Dužona 2000 mm / 3400 mm
Komada 50
Pogodnost Bilo koji panel

STABILIZUJUĆI PODUPIRAČ “PLUS”

Ovaj sistem za stabilizovanje se preporučuje kada se ne mogu izbušiti rupe, niti izvesti radovi rušenja na montažnoj površini; namenjeno je za posebno vredne
ppovršine pločnike, poput onih u istorijskim centrima

STABILIZUJUĆI PODUPIRAČ

Unimast doo
Materijali Izrađen je od cevastog čelika Pocinkovani materijal
Dužona 2000 mm / 3400 mm
Komada 100
Pogodnost Bilo koji panel

STABILIZUJUĆI PODUPIRAČ

U pitanju je najobičniji element za fiksiranje svih sistema za ograđivanje. Neophodno je koristiti sigurnosne spojnice – Art. 019 – za fiksiranje podupirača na panele.

STUBOVI ZA POZICIONIRANJE BODLJIKAVE ŽICE

Unimast doo
Materijali Tanjir pocinkovani čelično
Dužona 800 mm
Komada 100
Pogodnost Bilo koji panel
Napmena Potrebna sigurnosna spojnica

STUBOVI ZA POZICIONIRANJE BODLJIKAVE ŽICE

Možete postaviti tri ili više bodljikavih žica. Za postavljanje ovog stuba potreban je standardna spojnica/steg.

STANDARDNA SPOJNICA

Unimast doo
Materijali Tropikalizovan ili već pocinkovan čelično
Komada 50

STANDARDNA SPOJNICA

Koristi se da se izbegne da panel ispadne iz svog oslonca. Neophodan kad se koriste podupirači.

PROTIVPROVALNA SPOJNICA

Unimast doo
Materijali Tropikalizovan ili već pocinkovan čelično
Komada 50
Napomena Komplet šrafova

PROTIVPROVALNA SPOJNICA

Specijalni šrafovi garantuju visok intergitet ograđene zone. Kada se zatvori, sigurnosnu spojnicu je nemoguće ponovo otvoriti bez upotrebe specijalnog ključa izrađenog namenskim oblikovanjem.

POCINKOVANI LIM

Unimast doo
Materijali Sendzimir pocinkovani
Komada 100

PROTIVPROVALNA SPOJNICA

Specijalni šrafovi garantuju visok intergitet ograđene zone. Kada se zatvori, sigurnosnu spojnicu je nemoguće ponovo otvoriti bez upotrebe specijalnog ključa izrađenog namenskim oblikovanjem.

MONTAŽNA IGLA

Unimast doo
Materijali Toplo pocinkovana
Komada 100

MONTAŽNA IGLA

Koristi se za fiksiranje na zemlju svih naših panela s ravnim dnom i podupiračima.

PODUPIRAČ ZA BODLJIKAVU ŽICU

Unimast doo
Materijali toplo pocinkovana čelično
Komada 100

PODUPIRAČ ZA BODLJIKAVU ŽICU

Kada se naši ogradni sistemi koriste za osiguravanje lokacija poput vojnih zona i električnih centrala – drugim rečima kada treba koristiti bodljikavu, odnosno oštru žicu sa gvozdenim šiljcima za vršni deo ograde – ovaj dodatak je od suštinskog značaja.

DRŽAČ

Unimast doo
Materijali Rebrasti čelično
Komada 100

DRŽAČ

Rebreni čelični držač za montiranje panela za noge.

ADAPTER ZA BETONSKE PUTNE BARIJERE “ET100”

Unimast doo
Materijali Pocinkovana čelično
Komada 100

ADAPTER ZA BETONSKE PUTNE BARIJERE “ET100”

Koristi se za postavljanje mobilnih ograda na vrh betonskih zidova New Jersey.

NAVOJNA ŠIPKA

Unimast doo
Materijali Pocinkovana čelično
Komada 100

NAVOJNA ŠIPKA

Dodatak neophodan za fiksiranje oblikovanih panela – art. 016 i 016/B – na betonske konstrukcije New Jersey.

SPECIJALNI ADAPTER ZA PUTNE BETONSKE BARIJERE KOJE SU “U” I “L” OBLIKA

Unimast doo
Materijali Pocinkovana čelično
Komada 100

SPECIJALNI ADAPTER ZA PUTNE BETONSKE BARIJERE KOJE SU “U” I “L” OBLIKA

Koristi se za postavljanje pokretnih ograda na vrh betonskog zida New Jersey s podlogom.

KOMPLET ZA SPREČAVANJE PODIZANJA

Unimast doo
Materijali Pocinkovana čelično
Komada 100

KOMPLET ZA SPREČAVANJE PODIZANJA

Koristi se, u kombinaciji sa sigurnosnom spojnicom, kako panel ne bi ispao iz svog oslonca.

ČELIČNI VRH

Unimast doo
Materijali toplo pocinkovana čelično
Komada 100

ČELIČNI VRH

Na mestima gde se ne mogu koristiti noge, na primer na površini puta preporučuje se pribor ove vrste, koji je jednostavan i praktičan. Vrh je napravljen od T-profila.

ČELIČNI VRH

Unimast doo
Materijali toplo pocinkovana čelično
Komada 100

ČELIČNI VRH

Ukoliko nije moguće koristiti naše modele kao podlogu, na primer na površini ulica, preporučujemo ovu vrstu dodatka, koji je jednostavan i praktičan. Vrh je realizovan od punog čeličnog kruga prečnika 20 mm